Alleen lezen

Er zit een man te lezen in een café. Naast hem een koeler met een fles witte wijn. Hij kan hier nog niet zo lang zitten, want het niveau in de fles is nog zichtbaar. Misschien is hij een langzame drinker of is hij aan zijn tweede fles bezig.

Mensen alleen vergroten hun wereld door te lezen. Alleen met een boek is alsof je praat met derden in eenzaamheid. Het weerhoudt de dame naast hem om een praatje aan te knopen. Haar wereld beperkt zich  tot haar eigen verhaal en de man wil daar misschien even geen deel van uitmaken.